Op alle rechtsbetrekkingen van Hutspot Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.